diumenge, 2 de juliol de 2017

UF1723-DireccióiestratègiesUD3- Marc jurídic

COMERÇ INTERNACIONAL
UE - TEMAS COMERCIO

LegislaciónEXERCICIS UD3
Exercici 1:  Busca (i adjunta l'enllaç) a la web oficial del govern estatal en la matèria la legislació sobre ordenació del comerç el següent:

a) La Llei normativa principal sobre ordenació del comerç minorista. (adjunta l'enllaç)
b) La definició a aquesta llei del comerç minorista (cita l'article)
c) La definició a aquesta llei d'establiment comercial (cita l'article)
d) Què s'enten per "Ventas especiales" segons aquesta llei?

EXTRA: Hi ha una altra llei del 2010 sobre aquest tema, intenta trobar-la. Comenta.

Exercici 2:  Localitza ara la web oficial de la Generalitat sobre comerç (posa l'enllaç):

a) Quina regulació comercial surt a la pàgina de la Generalitat? comenta i posa l'enllaç
b) Busca la regulació sobre "vendes Especials" a Catalunya.... Què s'enten per Vendes especials?
Ës el mateix que en l'àmbit nacional?.
c) Si trobes alguna altra llei o informació rellevant, comenta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada